NFZ

W naszym sklepie realizujemy wnioski NFZ na wyroby medyczne takie jak:

  • sprzęt stomijny
  • pieluchomajtki
  • zaopatrzenie ortopedyczne
  • sprzęt urologiczny — cewniki i worki do zbiórki moczu
  • wózki inwalidzkie, balkoniki, podpórki, kule

Od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne w związku z wprowadzeniem e-potwierdzenia zlecenia. Pacjenci nie muszą udawać się do NFZ osobiście celem potwierdzenia zlecenia, zrobią to podczas wizyty u lekarza.

Droga pacjenta w nowym systemie

Krok 1.

Pacjent udaje się do osoby uprawnionej do wystawienia zlecenia, która wystawi zlecenie i potwierdzi je w NFZ za pomocą platformy eZWM. Osoba uprawniona do wystawienia zlecenia drukuje zlecenie i potwierdza je pieczątką i podpisem. Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione. Zlecenie na wyroby medyczne mogą być wystawiane maksymalnie na 12 miesięcy.

Krok 2.

Pacjent udaje się ze zleceniem do apteki lub sklepu medycznego w celu realizacji. Osoba realizująca odnajduje zlecenie w systemie na podstawie numeru zlecenia nadanego przez system NFZ oraz numeru PESEL pacjenta lub daty urodzenia – pobiera je do realizacji i dokonuje realizacji zlecenia w systemie. Pacjent zostawia zlecenie w punkcie realizacji, gdzie jest przechowywane. W przypadku częściowej realizacji zlecenia, pacjent nie idzie ponownie do osoby wystawiającej zlecenie, lecz dokonuje realizacji w tym samym punkcie realizacji, w którym zrealizował pierwszą część wystawionego zlecenia. W tym celu potrzebuje numeru pierwotnie wystawionego zlecenia oraz numeru PESEL lub daty urodzenia.